EN DOS KOPI-enbart miljötänk!

ENDOS
För att ha kravspecificerat inköpet av de nya diskmaskinerna för endoskop så att man kan diska ett och ett instrument och inte som idag, när man ibland måste diska ett instrument men doseringen av diskmedel och vattenförbrukningen fortfarande är för två instrument. Detta kommer förutom den rena miljövinsten troligtvis också effektivisera diskprocessen och underlätta arbetsflödet på enheten. Förrutom denna insats tycker jag att de kommit långt i arbetet att minimera förrådshållandet av material vilket ger en stor ekonomisk vinst och en minskad mängd kassering av utgångna produkter. Alla gör sitt bästa för att nå satta miljömål.