En effektiv och miljösmart läkemedelshantering

en_effektiv

Projektet säker läkemdelshantering har de senaste åren föredömligt arbetat för att införa läkemedelautomater vid Karolinska Univeristetssjukhuset. Ett arbete som lett till en förbättrad patientsäkerhet, bättre ekonomi och inte minst en minskad miljöpåverkan.