Ett grönare SÖS

engrönaresös
Sedan Stina Delden började på Södersjukhuset AB som Miljösamordnare har betydelse för ”Miljö” ändrat inriktning och budskap. Hon var inte rädd för nya utmaningar och strukturerade hela miljölednings system från grunden. Hon ställde krav till chefer och medarbetare och inspirerade oss alla att följa hennes spår. Hon gör miljöarbetet kreativ och utmanande. Hon är otroligt kompetent, vägleder oss att göra rätt, är alltid tillgänglig för alla som söker hennes råd och lyssnar till våra förslag om förändringar. Hon gör alltid en uppföljning av det miljöarbete vi utfört inom våra egna VO, samtliga avdelningar och mottagningar och ger oss återkoppling av våra resultat. Genom att dela med sig hennes egna kunskaper, att stärka våra roller som miljöhandläggare eller miljöombud och genom att definiera våra uppdrag har hon lyckas inpränta att ”Miljö” är något som är värd att jobba med inte endast på våra arbetsplatser men också hemma. Tack vare henne driver Södersjukhuset 10 ambitiösa miljömål som följer samma röda tråd som SLL Miljöutmaningen 2016. Det är alltid kul att se våra framsteg och involvera oss i olika spännande projekt inom och utanför SÖS portar!