En strategisk miljökämpe med helhetssyn

Maria-Röjvall-MKB-dagen


Maria Röjvall, Trafikförvaltningen

Maria som har arbetat många år inom Trafikförvaltningen är engagerad, strategisk, diplomatisk, positiv, strukturerad och pragmatisk – något som verkligen behövs för att driva miljö- och hållbarhetsfrågorna framåt. Hon är alltid tillgänglig för att bolla frågor och delar på ett föredömligt sätt med sig av sin erfarenhet och expertis. Maria har hela organisationen i åtanke i sitt arbete, och har lyckats trots att det är en stor och komplex verksamhet. En av Marias käpphästar är vikten av att ha en helhetssyn och att förvaltningen agerar ur ett helhetsperspektiv. När man har kunskap om konsekvenser och effekter och därefter beslutar, agerar och prioriterar utifrån det finns förutsättningarna för att göra bra miljöbedömningar och fatta medvetna beslut, vilket krävs för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Maria har skrivit en uppsats som omfattar miljöbedömningar ur ett helhetsperspektiv vars slutsatser kommer att hjälpa Trafikförvaltningen och Region Stockholm, men även andra aktörer, i sitt arbete mot en mer hållbar framtid. Maria har även kämpat för bullerfrågan som är en viktig hälsoaspekt och en av de betydande miljöaspekterna för kollektivtrafiken. Hennes driv och insatser har lett till att många viktiga beslut har fattats, rutiner och riktlinjer har tagits fram, och många bullerdämpande åtgärder har kommit till stånd.