Energieffektivisering på Danderyds sjukhus

Bild 1
Danderyds Sjukhus har tillsammans med Locum och YIT (Caverion) drivit ett så kallat EPC-projekt Energy Performance Contract)under perioden 2007-2016. Projektet består av tre faser; analys, åtgärder och optimering.

Många energiförbättrande åtgärder har genomförts sedan projektet startade, alltifrån värmejustering, belysningsåtgärder, byte till energieffektiva pumpar, värmeåtervinning och styr- och övervakningssystem, isolering, fönsterbyten med mera. Mycket av åtgärderna som är fastighetsrelaterade har genomförts av Locum.

Sjukhuset har även utvecklat en energirutin med stödmallar med mera så att sjukhusets medarbetare kan göra lokala energironder på arbetsplatserna och jobba med stickprovskontroller för att till exempel stänga av datorer.

Sammantaget har den totala energianvändningen på sjukhuset minskat med cirka 25 procent sedan projektet startades. Projektet har även bidragit till en bra samverkan mellan Danderyds sjukhus miljöorganistation och Locums energiexpertis.