Envis målmedveten vinner kampen mot FTALATERNA

Aronsson Marie Anestesin-214-144
Genom Maries arbete, engagemang, envishet, kunskap och målmedvetna förbättrings och förändringsarbete ökar medvetenheten och kunskapen om miljö- och hälsorisker med olika kemikalier hos medarbetarna och miljöpåverkan minskas genom aktiv kravställning och utfasning av ämnen och produkter.

Under flera år har Marie, systematiskt och målmedvetet arbetat med att minska hälso- och miljöriskerna i anestesiprodukter. Hon deltar som expert i upphandlingar och driver ett stenhårt arbete gentemot leverantörer. Anestesikliniken på SÖS var första avdelning att bli latexfria (men det var ju i slutet av 80-talet) och första avdelning i Stockholm som gick över till puderfria handskar 2001. SÖS blev det första sjukhus i Sverige som drev att tillverkningen av barnsonder med PVC+DEHP stoppades.

2013 påbörjade Marie ett plastprojekt som inleddes med plastinventering för att belysa hur många artiklar kliniken använder som innehåller PVC med diverse olika FTALATER. Effektivt utfasningsarbete av 2 produkter per år har gett fina resultat 2014 och 2015 och redan nu är målet för 2016 uppnått.

Lokalt arbetar Marie 20 procent som förrådsansvarig och strävar efter att varje år fasa ut ytterligare artiklar med PVC och DEHP. Varenda hylla och fack i förrådet är tydligt uppmärkt med olika färger beroende på om artikeln innehåller ett utfasningsämne och i sådant fall vilket ämne.