Falck Ambulans tar ansvar för sitt klimatavtryck

HVO100-Falck-Ambulans


Falck Ambulans AB

Falck Ambulans AB som har ett 40-tal ambulanser i drift har som mål att ha en fossilfri fordonsflotta till 2023. För att nå målet behöver man både ställa om fordonsflottan till fossilfria drivmedel som HVO100 och biogas 100, och skapa förutsättningar för att tanka fossilfritt på fler ställen i Stockholmsområdet.

Ambulansverksamhet är beroende av att fordonen alltid fungerar, är i drift och att det är nära till tankstationer. Det har därför varit ett intensivt arbete som pågått under en lång tid för att hitta möjliga lösningar tillsammans med billeverantörer och aktörer som kan erbjuda nya tankställen. Efter att biltillverkarna godkänt det fossilfria bränslet för fordonsflottan har Falck valt att själva etablera egna tankstationer på platser där tillgången på HVO100 varit låg. Nyligen placerades en tank med HVO100 ut för att ytterligare öka möjligheterna att nå det högt satta miljömålet.

Under 2019 har Falck utfört sina transporter på 71% fossilfritt bränsle. På Värmdö har de uppnått 100% fossilfritt.