Fantastiskt miljöombud

grön-it
Med lust och energi tar Irma Grape med oss i miljöarbetets värld. Hon leder oss in i ett kreativt tänkande på ett självklart, tydligt, realistiskt och lustfyllt sätt.

Vi tycker att hon har gjort alla tänkbara förändringar på vår arbetsplats vad det gäller miljön och fått oss alla att vara delaktiga.

Irma är en god miljöambassadör för Tio100
Vi vill anmäla vår Irma till Miljöpriset