Filmen ”Burkskurk” – om hantering av vårdens specialavfall

Burkskurk-bild-1-214-1441
I filmen ”Burkskurk” får Södersjukhusets medarbetare, på 3:18 minuter och på ett pedagogiskt och roligt sätt, se hur vårdens specialavfall ska hanteras och märkas korrekt. Filmen har tagits fram efter en idé från en tidigare medarbetare i Servicegruppen, i ett samarbete mellan Servicegruppen och Fotogruppen på Södersjukhuset. Alla skådespelare jobbar på SÖS och den är även filmad på plats, detta bidrar till igenkänningsfaktorn.

Servicegruppen på SÖS hanterar vårdens specialavfall på sjukhuset. Det är de som hämtar det i återvinningsrummen och transporterar det till det centrala uppsamlingsrummet. Det är också de som uppmärksammar felhantering och felmärkning. Filmen finns på Södersjukhusets intranät, tillgänglig för samtliga medarbetare.

Länk till filmen: https://vimeo.com/121973420