Filmen ”Burkskurk” – om hantering av vårdens specialavfall

Burkskurk-bild-1-214-144
I nya filmen ”Burkskurk” får Södersjukhusets medarbetare, på 3:18 minuter och på ett pedagogiskt och roligt sätt, se hur vårdens specialavfall ska hanteras och märkas korrekt! Filmen har tagits fram efter en idé från Ludde, som jobbar på Servicegruppen, i ett samarbete mellan Servicegruppen och Fotogruppen på Södersjukhuset. Alla skådespelare jobbar på SÖS och den är även filmad på plats, detta bidrar till igenkänningsfaktorn!

Servicegruppen på SÖS hanterar vårdens specialavfall på sjukhuset. Det är de som hämtar det i återvinningsrummen och transporterar det till det centrala uppsamlingsrummet. Det är också de som uppmärksammar felhantering och felmärkning.

Premiärvisning för miljöombuden på sjukhuset var 25 mars, kommunikation ut till hela sjukhuset kommer under april!
Länk till filmen: https://vimeo.com/121973420