Förändrat arbetssätt som minskat antibiotikaanvändning och engångsmaterial

neon_avd_2_214_144
Neonatalverksamheten inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus startade 2013 ett förbättringsarbete som fått namnet ”scrub the hub”. Scrub the hub är ett tillägg till befintliga neonatala riktlinjer för kärlinfarter hos nyfödda och för tidigt födda barn på neonatalverksamheten. Tillägget innebär är att injektionsventilens membran desinficeras (skrubbas) i 30 sek och därefter får lufttorka 30 innan man ger injektion eller byter droppslang.

Genom att använda scrub the hub har vi förbättrat verksamhetens VRI resultat. De framgångar som märks med att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har väckt ett stort engagemang i personalgrupperna och resultatet är slående. De vårdrelaterade infektionerna har minskat betydligt. Minskade vårdrelaterade infektioner innebär kortare vårdtider, minskad läkemedels- och antibiotikaanvändning samt materialförbrukning. Naturligtvis har åtgärden positiva effekter också för barnet med familj.