Framtida prehospital plattform IT i SLL (Frapp) upphandling och införande

frappny_214_144
Frapp är en digitaliserad helhetslösning, bl a en patientjournal som används i ambulanssjukvården och som visar patientinformation i realtid på de mottagande enheter som vill ta del av informationen. Det kan vara ett akutsjukhus men också en geriatrisk mottagning eller närakut.