Framtidens miljömottagning

miljomottagning_214_144
Njurmottagningen M52 är byggd som en pilotmottagning på Huddinge sjukhus. Hela mottagningen präglas av en genomgående tanke på miljön utifrån flera aspekter som källsortering, belysning och arbetsmiljö. Patientperspektivet har vägts in i utformningen av lokalerna.