Från revisionsgranskare till förbättringsledare!

franrevisionsgranskare
Från revisionsgranskare till förbättringsledare!
Folktandvården Stockholm har gjort om sina interna miljörevisioner till förbättringsdagar.
Då många av våra kliniker upplevde att internrevisionerna var som ett slags förhör och kontroll ville vi göra något för att öka delaktigheten och få en positiv dialog och inställning vid revisionstillfället.
Nu fokuserar vi mer på att hitta förbättringar som kliniken själv jobbar fram under ett grupparbete som leds av förbättringsledarna (fd. internrevisorer). Det tas upp bygger på våra miljömål och målområdena i Miljöutmaning 2016 och presenteras för gruppen i form av ett antal frågeställningar.
Folktandvården främsta miljömål är att förbättra tandhälsan då varje fyllning vi inte behöver göra minskar miljöbelastningen. Vi har även integrerat arbetsmiljö, kvalitet och hygien i förbättringsdagarna och miljöfrågorna finns med i alla områden.
I grupparbetet deltar tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och klinikledning för att få en bra diskussion och komma fram till bra förbättringsåtgärder.