Gemensamt läkemedelsförråd

gemensamma
Jurgita Kundrotiené, Leonardo de la Cruz och Angela Karlsson har varit en drivande kraft för implementering av ett gemensamt läkemedelsförråd för åtta av våra rättspsykiatriska vårdavdelningar på Löwenströmska sjukhuset. Det gemensamma förrådet administreras via en databas som alla medarbetare har tillgång till via Insidan (SLSOs Intranät). Detta har bidragit till återhållsamhet i beställningar, stimulerat återanvändning och minskat kassering av läkemedel. Förrådet innebär en miljövinst eftersom behovet av nya läkemedel och kassering av läkemedel minskat på kliniken (66 % jämfört år 2011). Det innebär också en ekonomisk vinst som år 2013 medförde cirka 212 000 kr i läkemedelsvärde, bara i överblivna läkemedel och av dessa har läkemedel återanvänts till ett värde av 97 000 kr. Läkemedel kasseras inte längre på avdelningarna utan lämnas till förrådet och vi kan för första gången se värdet av de kasserade läkemedlen, 24 000 kr i 10 kg under år 2013