Gina och Kurt ger gamla möbler nytt liv

Kurt och Gina 3


Gina Sellindria och Kurt Ohlsson, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har under året genomgått ett antal olika flyttprojekt som resulterat i en stor mängd överblivna möbler. Gina och Kurt har på kort tid och simultant med sina övriga uppdrag byggt upp möjligheter för att ta hand om stora delar av dessa möbler och sett till att de har kommit andra enheter på sjukhuset till nytta, samtidigt som det har varit pressat att tömma många lokaler.

De har aktivt tagit kontakt med avdelningar för att återanvända så mycket möbler som möjligt. Vissa möbler som inte har varit av intresse för Karolinska längre har de skänkt vidare, bland annat till bistånd, så att andra har kunnat ta del av dem. Förutom den otroliga miljönytta detta har gett så har deras insatser även inneburit ett ansvarsfullt arbete för ekonomin i regionen.