Bidrag #4 Handskar används som plastpåsar

Spike i antibiotikaflaska (003)
Det är vanligt att vi på Kirurgi och urologkliniken på Danderyds sjukhus blandar antibiotika som en injektion. Då används en spike (backventil så inget läckage kan ske) till själva antibiotikan och en skruvkork/plugg till själva sprutan. Vid kassering är det en spike på flaskan och en kork på sprutan. Heléne kom på att sprutan inte behöver läggas i någon ytterligare plastpåse innan kassation då personalen även trär ut- och insidan på handsken över sprutan. Handsken är densamma som man har använt till patienten - således ingen extra kostnad. Tidigare lades sprutan i en plastpåse som förslöts. Handsken kan användas till ytterligare en funktion. Ingen plastpåse behövs. Det är tidsbesparande att kasta både spruta och handske i samma kärl.
Idag sparas ca 900 plastpåsar i månaden. En besparing på 450 kr/mån då plastpåsen kostar 0,50 kr/styck men framförallt är det en besparing på miljön. Information kring detta har personalen fått på avdelningsmöten samt via veckobreven.