Hemdialys

viktminskningdialys
Njurkliniken på Danderyds Sjukhus har arbetat aktivt för att utveckla och erbjuda hemdialys för patienter. Metoden innebär att patienterna blir mer delaktiga i sin vård genom att få lära sig att utföra behandlingen på egen hand i sin hemmiljö. Det innebär att patienten inte behöver resa till sjukhuset och vistas i en sjukhusmiljö på en dialysmottagning flera dagar i veckan. Det ger en ökad livskvalitet för patienten. Det ger även en förbättrad miljöpåverkan eftersom det avsevärt minskar behovet av transporter för patienterna till och från sjukhuset.