Hygienhållare för soppåsar

hygienhållare
Christina Hägglund på Kliniskt Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, har uppfunnit en hygienisk hållare för rullen med soppåsar. Denna hållare ger följande miljöförbättringar:
- Spara plast och soppåsar och bättre hygienhantering med en hållare för soppåsar som kan sitta ovanför papperskorgen.

Idag ligger rullen för soppåsar i papperskorgen vilket innebär:
- Liten plats för sopor för rullen med soppåsar, tar för stor plats i korgen.
- Västskor och smuts hamnar på soprullen så att man får kassera rullen
- Ohygienisk hantering, kladdigt

I framtiden med en Hygienisk hållare för rullen med soppåsar:
- Mer sopor får plats i soppåsarna
- Hygieniskt med separat hållare för rullen med soppåsar
- Lättare hantering och byte av påsar