Införandet av FRAPP, ett miljövänligt och hållbart digitalt system för vårddokumentation inom ambulanssjukvård

evafelleniusny214144
Eva Fellenius har lett införandet av FRAPP, ett digitalt journalsystem för ambulanssjukvården i Stockholms län. Bland annat underlättar och effektiviserar FRAPP kommunikationen mellan vårdenheter under patientomhändertagandet inom den prehospitala sjukvården och mottagande vårdenheter.