Inspirationskällan på LSF Ekonomi

lisa_lundvall_214_144
Lisa Lundvall på LSF Ekonomi är oerhört engagerad och drivande för miljöfrågorna.Lisa har fått samtliga medarbetare att vidareutbilda sig inom miljöarbetet, hon har kämpat för och sett till att vi fått ett rymligare återvinningsrum med tydligt märkta kärl för olika sorters avfall. Hon går regelbundet ut med miljöinformation via mail och flygblad. Medarbetarna kan dessutom glädjas över det miljöpolitiska programmet 2016, som bland annat finns som lektyr!
Även om vår verksamhet inte hanterar miljöfarliga ämnen har Lisa fått oss att bli mer medvetna i vår vardag.