Integrering av miljöaspekter i rehabiliteringsprocessen

alerisrehab-214-144
Aleris Rehab är en del av vårdkoncernen Aleris, som består av 11 enheter med cirka 250 medarbetare totalt. Vi har inte någon stor miljöpåverkan eftersom vi inte hanterar läkemedel, stora avfall eller utsläpp. Ändå pågår ett ständigt gediget och systematiskt miljöarbete. Vi har varit miljöcertifierade sedan 2004.

I årets bidrag till miljöpriset vill vi belysa vårt 5-årsmiljömål, vilket går ut på att integrera miljöaspekten i rehabiliteringsprocessen. Detta är ett utmanande mål, men vi på Aleris Rehab vill visa att vi är innovativa, nytänkande och påvisa att rehabilitering hos oss även kan påverka miljön i positiv bemärkelse.

Rent konkret har vi nu börjat lämna ut en enkät till patienter som deltar i artrosprogrammet. Enkäten består av två frågor; en gällande antal läkemedel patienten tar i veckan samt hur ofta de tar bil/buss/tåg när de egentligen hade kunnat gå/cykla. Vid uppföljning kan vi sedan se ifall de tar färre läkemedel och rör på sig mer. Förhoppningsvis har vi och patienterna då bidragit till en bättre miljö!