Internettjänsten Returen.nu ger möbler och varor ett andra liv

returen-2-214-144
Den 9 april 2014 lanserades internettjänsten www.returen.nu efter intensivt förarbete mellan TMR- miljö och Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet med tjänsten är att minska den onödiga kasseringen av möbler och förbrukningsvaror, utan istället ge produkterna en möjlighet till ett andra liv. Dessutom minskar mängden med nyinköp, vilket även det resulterar i en miljövinst. Returen, med drift av Katarina Ask på Karolinska Universitetssjukhuset och Kristian Hemström på SLL-miljö, nomineras till Miljöpriset 2015.

Returen är en tjänst som fungerar ungefär som Blocket.se där avdelningarna på Karolinska Universitetssjukhus själva har möjlighet att både annonsera ut varor de annars tänker kassera och lägga upp annonser på sådana saker de behöver till sin verksamhet. Man kan även tipsa en kollega eller lägga in bevakningar på sökord som passar sådant man letar efter. Det är upp till annonsören att avgöra hur länge man vill ha kvar varan på avdelningen, och därmed annonsen uppe. All förmedling av varor är gratis, det är enbart om man väljer att lägga in en flyttbeställning av varan som mottagaren får betala själva flyttkostnaden.

Tjänsten ett pilotprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset, som en del av Miljöutmaning 2016 - Resurseffektivt. Förhoppningen är att även andra sjukhus och instanser inom landstinget på sikt ska kunna implementera Returen så att nätverket för återanvända produkter ökar. Supporten av sidan sköts internt av Katarina Ask, miljöhandläggare på Karolinska Universitetssjukhuset, och av Kristian Hemström på SLL-miljö, vilka även kommer att utföra en utvärdering då sidan har varit uppe ett år.

Avsikten med detta projekt är att göra det enkelt och smidigt att återanvända möbler och inredning mellan verksamheter. I skrivande stund har ca 200 varor, främst möbler, fått nya ägare via sidan och ca 350 personer på Karolinska Universitetssjukhuset är medlemmar.