Jacqueline Olivera
Med stort hjärta samt entusiasm för miljöarbetet på internmedicin, Södersjukhuset.
Hon uppmuntrar sina miljöombud med sitt glada leende och positiva inställning till fortsatt miljöarbete samt ger en härlig inspiration till återvinning av plasten på vår avdelning