Karolinskas utfasningsgrupp har nått i mål och fasat ut alla skadliga avvecklingskemikalier

utfasningsgrupp_214_144
Karolinskas Utfasningsgrupp, en gruppering bestående av representanter från Karolinska Universitetssjukhuset Laboratorier har med sitt arbete bidragit till att Karolinska lyckats fasa ut alla avvecklingsämnen i landstingets miljömål för miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012-16 (SLL:s Miljöprogram 2016) och samtidigt minskat hanteringen av Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen).

Gruppen har med många och långa kemikalielistor kontrollerat och uppdaterat sjukhusets datasystem för kemikalier (KLARA). Man har bedrivit ett omfattande arbete med att, tillsammans med ett stort antal personer från sjukhusets många laboratorier, hittat bra och mindre hälsovådliga alternativ.

Ett exempel är att man bestämt sig för att byta ut en analysmetod där natriumcyanid och nitroprussidnatrium ingår. Ett annat exempel är en analysmetod där natriumazid (dödligt vid hudkontakt och mycket giftigt för vattenlevande organismer) ersatts med natriumhydroxid (frätande).

Karolinskas Utfasningsgrupp består av Agneta Laveskog, Gunilla Buss, Gunnel Wandeli, Kajsa Ax, Karin Sonesson (med på bild) samt Slavica Despotovi, Kristina Lindborg, Lin Ljung, Michele Masquelier, Katja Närhi och Ulf Sjöberg (ej med på bild).