Konstant miljöförbättring

franrevisionsgranskare214_144ny

Marie Aronsson, på Södersjukhuset, arbetar outtröttligt med miljöfrågorna, framför allt vad det gäller våra produkter.