Lean burn på Capio S:t Görans Sjukhus

leanburn
Från 2010 har Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka arbetat för att öka förståelsen för anestesiapparatens cirkel med syfte att öka kvalitéten med samtidigt fokus på miljö och kostnad.
Modern utrustning har tillsammans med nya medel möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort.
Avd. arbetar idag standardiserat där man utnyttjar tillfört medel maximalt, vilket minimerar utsläppet. Förbrukningen av inhalationsmedel har halverats. Personalen upplever ökad kunskap, förenklat arbetssätt.
Arbetet är publicerat i Läkartidningen nr 21 2011 volym 108 och i SFAI tidningen aug 2011 Vol 17 nr 3.
Uppföljning publicerad i SFAI tidningen feb 2013 Volym 19 nr 1; Uppföljning av ny modell för inhalationsanestesi med metabolt FGF – ”Lean Burn” på Capio S:t Görans sjukhus.
Modellen är kommenterad i artikeln ”Brief review: Theory and practice of minimal fresh gas flow” i
J Can Anesth (2012) 59:785–971 på sidan 793.

Stellan och Sixten har under åren spridit sin modell genom föreläsningar. Ex. på sjukhus som idag använder modellen är DS, E-tuna, Halmstad, Karlstad, KS Solna, Lidköping, Varberg och Örebro.
Våra små utsläpp ligger i fas med SLL:s miljömål för anestesi.