Miljöanpassad upphandling

upphandling
Lise-Lott Littunen och Lena Gerdin på SLL Upphandling har ett stort miljöengagemang genom hela upphandlingens livscykel, vilket har varit mycket värdefullt för SLL:s prisbelönta arbete inom hållbar upphandling. Med deras unika produktkunskap har SLL lyckats hålla en tätposition när det gäller utfasning av PVC-plast och ftalater i sjukvårdartiklar. Vissa produktkategorier som katetrar, slangar och undersökningshandskar, där SLL har stora volymer, har deras arbete bidragit till att SLL lyckats ställa om från 100% PVC-plast till 100% PVC/ftalat-fritt. På undersökningshandskar har SLL minskat användningen av PVC med 250 ton/år genom att ställa krav på PVC-fria handskar. De nominerade har i hög grad bidragit till att allt detta varit möjligt.