Lokalt miljöarbete från 0 till 100 på kort tid.
Från att avdelningen arbetat minimalt med aktivt miljöarbete har det lokala miljöombudet Mahvash Teshnizi medvetandegjort, påverkat och gjort förändringar på avdelningen på en kort tid. Idag finns inte en anställd på avdelningen som inte känner till Karolinska universitetssjukhusets miljömål och hur vi aktivt arbetar på avdelningen. Miljöombudet driver aktivt diskussioner i det dagliga arbetet på ett konstruktivt sätt och tar reda på fakta så att det underlättar för medarbetare och chef.
Bland annat har Mahvash infört månadens miljöblänk på vår förbättringstavla, där vi aktivt arbetar under 1 månad med en sak. Hon går från det lilla till det stora som att inreda läkemedelsrummet så att det underlättar för kollegorna att veta var man kastar vad. Hon har ständiga diskussioner som tex. hur demonterar vi denna sak, detta leder i sin tur att medarbetare känner sig trygga för var vi gör av med saker i det dagliga arbetet. Därför når det en stor effekt eftersom vi är många som arbetar på arbetsplatsen.
Hon är tillgänglig för frågor och man behöver inte känna sig dum.
Hon har ett genuint intresse för miljöarbete både privat och på arbetet.