Lustgasdestruktionsapparat för tandvård (den första i världen sägs det)

folktandvarden_214_144
Genom att installera en lustgasdestruktionsapparat inom tandvården minskar vi utsläpp av lustgas som används inom tandvård vid behandling av fram för allt av tandvårdsrädda.