Måltidsansvariga och rätt kost till rätt patient minskar matsvinnet

Linda-Hagdahl-214-243

Linda Hagdahl, kostcontroller, har genom att se till att rollen måltidsansvarig på SÖS vårdavdelningar beslutades, sitt engagemang och sin kunskap ökat medvetenheten och kompetensen om betydelsen av rätt kost till rätt patient på SÖS. Rätt kost till rätt patient omfattar utbildning av måltidsansvariga kring kost och kostens betydelse för vården. Detta är en del i arbetet med vårdnäraservice på SÖS och en del i arbetet med att minska matsvinnet och klimatpåverkan från livsmedel och ett arbete för ett Grönare SÖS.

Via aktiv dialog med måltidssansvariga, vårdenhetschefer, nutritionsansvariga sjuksköterskor, kontinuerlig uppföljning av beställda måltider för att säkerställa rätt kost till rätt patient och felaktiga beställningar har andelen E-kost (energi och proteinberikad kost) ökat, felaktiga och missad beställningar minskat.

Kompetensen och engagemanget på vårdavdelningar har ökat och mätningar visar att matsvinnet minskat med 10 procent jämfört med 2013, mätt i antal gram matsvinn per serverad portion

90 röster

Kommentera

 1. Ylva Isberg

  Viktig med bra mat och välsmakande speciellt när man är sjuk.

  Svara på kommentar

 2. Ylva Isberg

  en del i arbetet med vårdnäraservice på SÖS och en del i arbetet med att minska matsvinnet och klimatpåverkan från livsmedel och ett arbete för ett Grönare SÖS.

  Via aktiv dialog med måltidssansvariga, vårdenhetschefer, nutritionsansvariga sjuksköterskor, kontinuerlig uppföljning av beställda måltider för att säkerställa rätt kost till rätt patient och felaktiga beställningar har andelen E-kost (energi och proteinberikad kost) ökat, felaktiga och missad beställningar minskat. Kompetensen och engagemanget på vårdavdelningar har ökat och mätningar visar att matsvinnet minskat med 10 procent jämfört med 2013, mätt i antal gram matsvinn per serverad portion

  21 röster
  1 kommentar

  Kommentera

  Namn*

  E-mailadress* E-postadressen visas inte publikt

  Kommentar

  Kommentera

  Ylva Isberg mars 21, 2017 kl. 1:05 e m

  Viktig med bra mat och välsmakande speciellt när man är sjuk.

  Svara på kommentar

 3. Kari Anne Berg

  Har ökat medvetenheten på avdelningar. Maten är en viktig del I tllfrisknande för alla patienter.

  Svara på kommentar

 4. Pi Karlberg Caust

  Med outtröttlig energi sprider Linda information och kunskap om patientmåltidernas betydelse.

  Svara på kommentar

 5. Lena Lundin

  Linda har bidragit till att Sös har ökat andelen ekologisk och klimatsmart mat både avseende patientmåltider och i personalmatsalen. Lindas arbete med att säkerställa kompetens och utbilda måltidsansvariga för ökad kompetens inom måltidsområdet runt beställningar och rutiner har lett till ett minskat matsvinn.

  Svara på kommentar

 6. Stina Delden

  Kost är så otroligt viktigt. Inte för inte att det lyfts upp tydligare i miljöprogrammet.
  I år är det Lindas tur!

  Svara på kommentar