Maria engagerar och inspirerar i miljöarbetet

maria wolodarski


Maria Wolodarski, Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Wolodarski nomineras för sitt engagemang, initiativ och inspiration till miljöarbete under 2019. Maria arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset som Biträdande Överläkare på medicinska enheten Huvud-, hals-, lung-, hudcancer. Hon engagerar sig i miljö, hälsa och klimat både yrkesmässigt och privat och hon är en god förbild för både medarbetare och patienter.

I sin yrkesroll har Maria samlat chefer och medarbetare för att tillsammans driva förbättringsåtgärder i miljöarbetet. Under 2019 drev enheten cirka 20 förbättringsåtgärder med miljövinst som exempelvis minskat matsvinn och minskat antal engångsartiklar, vilket också bidrog till att höja verksamhetens kompetens inom miljö, klimat och hälsa. Konceptet har spridits till andra verksamheter på sjukhuset och till andra sjukhus i landet. Under de två senaste åren har Maria föreläst för medarbetare inom Tema Cancer och vid andra sjukhus runt om i landet om miljö, hälsa och klimat.
Maria är vice ordförande i Läkare för Miljön och har varit med och tagit fram en ny klimatpolicy för Svenska Läkaresällskapet med höga och bra ambitioner. Hon för positiva diskussioner över professionsgränserna, utelämnar ingen och uppmuntrar andra.