Master of Matavfall
Läkaren Jan Rapp har inom SLL infört en modell för utsortering av patientmatrester till biogas. Systemet samlar idag in 600 ton matrester/år, används av nio sjukhus och har sedan starten 2007 ersatt en miljon liter diesel inom transportsektorn med ett miljövänligt förnybart bränsle - biogas.

Insamlingsmodellen Jan infört har förbättrat arbetsmiljön i kulverten och har på fyra år dessutom sparat 170 000 plastsäckar räknat bara på Karolinska- och Danderyds Sjukhus. Genom insamlingen har de faktiska volymer mat som slängs blivit mätbara, vilket i sin tur varit utgångspunkten i ett mycket framgångsrikt arbete med att minska matsvinnet på både Huddinge- och Norrtälje Sjukhus.

Se filmen som Jan producerat, som visar hur några restauranger sorterar matavfall och varför det är bra; http://youtu.be/kFVNuxFrfeM


Jan Rapp var finalist i fjol men vann inte. Det borde han ha gjort! Det bör han göra i år!