Matavfallssortering i landstinget

PetraSandra
Petra Karlsson och Sandra Holenweg driver på ett föredömligt sätt införandet av matavfallssortering vid fastigheter förvaltade av Locum. Detta är ett omfattande projekt med många inblandade, både internt inom Locum och med alla berörda vårdgivare, vaktmästerier, kommuner och avfallstransportörer. Till sin hjälp har Petra och Sandra även Jan Rapp som anlitats för att informera vårdverksamheterna i samband med införandet av sortering. Detta då Janne har lång erfarenhet från tidigare arbete med frågan vid bl.a. Danderyds sjukhus.

Målet för 2013 var att sorteringsmöjlighet skulle finnas vid 10 sjukhus, vilket överträffades då 13 sjukhus har införda system. Arbetet fortsätter så att miljömålen i Miljöutmaning 2016 ska uppnås.