MatSmart
Tack Kerstin för att hela Danderyds Sjukhus nu använder flergångsmatlådor! Kerstin Eklöf tog med sig en egen matlåda till personalrestaurangen och bad att få maten med sig i den istället för de vanliga engångslådorna. Detta spred sig på avdelningen som köpte in några matlådor gemensamt till personalen. Initiativet uppmärksammades som ett gott exempel vid sjukhuset interna miljörevision och spred sig över hela sjukhuset. Personalrestaurangen gillade initiativet och köpte in matlådor för försäljning till medarbetarna.

Det visar att en person kan göra stor skillnad. Så om du någon gång tvekar om din egen insats för miljöarbetet har betydelse - tänk då på Kerstins matlåda!