Miljö- och hygienhållare för plastrullar

papperskorg_hallare2_ram_214_144
Papperskorgar finns på många platser på ett sjukhus. Idag ligger soprullarna i botten på alla papperskorgar och tar stor plats, vilket innebär att man inte kan fylla papperskorgarna fullt ut. Det är också lätt att spill och orenheter kommer på rullarna som ligger i botten, vilka man då måste kassera. Det här kostar mycket pengar och påverkar miljön i onödan. Min idé består av att sätta upp en hållare för soprullar för att frigöra plats i papperskorgarna.