Miljöbyggnad guld

franrevisionsgranskare214_144ny
Nathalie Boulas Nilsson på Locum visade stor nyfikenhet och förstod genast hur miljöklassningen Miljöbyggnad skulle kunna användas för att främja en modern och energieffektiv förvaltning av landstingets byggnader. I detta system får fastighetsägaren dokumenterat att huset har byggts rätt, används på rätt sätt samt förvaltas optimalt. Det som heter Miljöbyggnad är i realiteten ett prestandasystem, som tilltalar investerare, marknaden och framtidens hyresgäster.

Miljöbyggnad Guld är en klassificering som när den uppnås säkerställer att fastigheten är energieffektiv, att det för både personal och patienter finns ett gott inomhus klimat och att det inte byggs in några framtida miljörisker (miljövänliga material).