Miljöhappening

miljohappening_214_144
Anna-Karin Sjöberg och Simona Tholen, två miljöinformatörer, har under året bidragit till att öka miljömedvetenheten hos oss medarbetare på Pre/Post operation genom ett öppet hus om miljö - en miljöhappening.

På det öppna huset fick vi medarbetare ta del av Karolinska Universitetssjukhusets miljömål exemplifierat i bild och text som var kortfattad och lätt att ta till sig. Det dagliga arbetet med miljö handlar mycket om var vi slänger vad och det fick vi som medarbetare träna på genom att informatörerna hade lagt fram till exempel en halvfull spruta med läkemedel och frågan löd då hur kassaktionen ska gå till? Ska jag slänga allt i brännbart? Spruta ut läkemedlet innan och sedan slänga sprutan och var?

Praktisk träning bjöds det på där Pacto Safen (där man slänger antibiotika) var på plats och vi fick träna på att byta påsen. Film med miljöfokus pågick i bakgrunden och en tipspromenad engagerade oss med kluriga frågor om miljö.

Under året har miljöinformatörerna fotograferat avvikelser, som också dokumenterats, och en del av dessa fotografier fanns med. Anna-Karin och Simona lyfte fram miljöarbetet på ett lättsamt och tilltalande sätt genom att på olika sätt via text, bild, film, frågor och övning få oss medarbetare att tänka till och tänka hållbarhet.