Miljöronder på avdelningen

Hej
Samtlig personal på avd 61 Danderyds sjukhus går miljöronder varje vecka efter en checklista. Resultatet presenteras på avdelningens webbsida. Miljöronden görs av två personer vanligtvis en ssk och en usk. Det som är felsorterat skrivs det avvikelserapporter på, eller som vi kallar det, förbättringsrapporter. Undantag görs där patienternas matbrickor ställs då patienterna har svårt att sortera rätt till 100%. Där går vi in efteråt och sorterar rätt.