Miljösamordnare med en drivande kreativitet
Stina Delden är en otroligt drivande kompetent person som har satt fart på miljöarbetet på Södersjukhuset och gjort det levande.
För första gången i Södersjukhusets historia så såg Stina till att en miljödag ägde rum i med föreläsningar i aulan samt att ge i huvudentrén information och en tipspromenad till personal/patienter/besökande om miljöarbetet på Södersjukhuset.
Stina har sett till att kontakten med servicegruppen har fått en betydande roll och på sätt se till att återvinningsrummen fått en ny standardisering med tydliga ordningsregler.
Vidare har hon tydliggjort de olika uppdragen genom att se till att miljöhandläggarna har fått en uppgraderad befattningsbeskrivning för att synliggöra deras arbetsuppgifter i verksamheterna.
Genom Stina så har ledningssystemet tydliggjorts, vilket är viktigt för alla medarbetare. Via sina kontakter på SLL har Stina haft olika projekt på Södersjukhuset som exempelvis avfall och plast.
Stina svarar alltid på frågor och kommer mer gärna till verksamheterna vid behov.