Minimering av läkemedelsspill

minimeringavlakemedelsspill
Jag vill nominera Farkhondeh Sadeghi röntgensjuksköterska miljöombud inom Röntgenkliniken Solna.
Hon har minskat förbrukningen av kontrastmedel vid perifer angiografi. Vi kastade en hel del kontrastmedel efter våra undersökningar.
Hon har under ett år mätt den mängd kontrastmedel vi kastade baserad på antal undersökningar, patienter och antal påfyllningar. Hon kunde visa att vi skulle kunna minska med ca 50 ml kontrastmedel på varje undersökning. Se bifogad bilaga.
Detta har medfört förbättringar ur miljösynpunkt och minskade läkemedelskostnader för kliniken. Hennes engagemang har dessutom lett till att kollegor och övrig personal idag har en högre medvetenhet när det gäller miljöfrågor.