Minska på miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och produkter samt minska resursslöseri av produkter och material

lampa-ram-214-144
Som förråds ansvarig har Marie full koll på alla produkter. Alla endoskopiska produkter som innehållet fatalater eller andra skadliga ämnen, märker hon upp och försöker att få bättre produkter. Samtidigt går hon igenom allt sterilt material och tar bort allt utgående som dels dokumenteras för att minska samt skickar som bistånd