Minskad energiåtgång vid avisning av pendeltåg i Älvsjö depå.

Avisningen_pendeltag_alvsjodepa1_214_144
Avisningen på pendeltåg i Älvsjö depå värmde tidigare upp hela lokalen i onödan. Den fuktiga och varma luften innebar även att ingen kunde arbeta i lokalen.

Sedan installerades bälgarna, för att styra och begränsa mängden varmluft till avisningen av pendeltåg. Efter det att bälgarna monterades, begränsas varmluften till det område på tågen som behöver avisas. Under tåget upp till dörrarnas underkant.

I dag så kan ISS fortsätta arbeta med städning av fordonen, samtidigt som Alstom avisar fordonen. Vinn Vinn! Ett arbete som pågår 24-7. Avisningen sker nu på halva den tiden som det tidigare tog att avisa ett fordon.