Minskad kassation av cytostatika

danderyds_sjukhus_1360x765


Medicinsk Behandlingsavdelning (MBA) Bäckencancer, Danderyd Sjukhus AB

MBA har gjort en utredning och utifrån resultaten har arbetsgruppen lagt fram åtgärder som har lett till en minskning av mängden cytostatika som slängs. Utredningen visade att cytostatikan som kasserades mest var kurer för palliativa patienter och att orsakerna bland annat var avvikande provsvar, infektioner eller nedsatt allmäntillstånd. Åtgärderna som togs fram omfattade bland annat bättre koordination mellan provtagning, provsvar och beställning av cytostatika. Man har även infört SMS-påminnelse till patienter som har svårt att komma ihåg att lämna prover i tid. Ett annat exempel är en checklista för patienter över medicinska symptom som kan göra att behandlingen inte kan genomföras och där MBA ska kontaktas innan besök.

Efter att de nya rutinerna införts så har mängden kasserad cytostatika minskat från 7 % till 3 % av totalt antal givna kurer på bara en månad. Utöver miljövinsten leder projektet även till kostnadsbesparingar. Denna typ av patientuppföljning ökar dessutom patientsäkerheten och bidrar till att patienterna blir mer delaktiga i behandlingen. Dessutom minskar risken för att patienter premedicinerar hemma och åker långt för att komma till mottagningen bara för att där få besked om att behandlingen inte kan utföras av medicinska skäl.