Minskade utsläpp av klimatpåverkande gas inom anestesin, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB.

anders-pia-214-144-redigerad
Som första sjukhus i Sverige, testade vi ett filter för att minska utsläppen av anestesigasen sevofluran. Gasen är den vanligaste anestesigasen som används i Sverige för att söva patienter under operationer.

Sevofluran påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid, men påverkan är mycket starkare. Vid alla svenska sjukhus släpps gasen orenad ut i luften och mot bakgrund av detta är ett av SLLs miljömål just att minska utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser.

Under de knappa fyra månader som vår pilotstudie pågick samlade vi upp drygt sex liter sevofluran, vilket motsvarar en bilresa två varv runt jorden, säger Pia Hammarqvist, anestesisjuksköterska. Slutsatsen är att filtret fungerar och bidrar till en bättre miljö!

Överläkare Anders Mellström och anestesisjuksköterska Pia Hammarqvist har lett pilotstudien på anestesikliniken.