Minskat intag av värktabletter via rehab

aleris_minskavarktabletter_ram214_144
Aleris Rehab är miljöcertifierade sedan 2004 och jobbar ständigt med förbättringar.

Under 2016 startade vi ett projekt som fortfarande pågår; att ta reda på om rehabiliteringen för patienter som går i artrosprogrammet ger någon effekt på miljön. Artrosprogrammet består av fyra teoritillfällen, sex veckors träning och en uppföljning efter tre månader.

Vi gav ett frågeformulär till patienterna i början och slutet av programperioden. Den ena frågan handlade om hur många värktabletter de tog i veckan och den andra om antalet gånger de åker ett transportmedel när de egentligen hade kunnat gå eller cykla (på grund av deras besvär).

Hittills har sju grupper med totalt 64 patienter deltagit i projektet. Resultatet visade en minskning av värktabletter med 19 procent och en minskning av transporter med 43 procent. 76 procent av deltagarna tycker att det är Bra eller Mycket bra att Aleris Rehab har ett aktivt miljöarbete.

Via information och träning kan vi påvisa att detta har en positiv effekt på miljön. Minskat intag av mediciner ger minskade utsläpp i vår natur. Ökad fysisk aktivitet och funktion minskar behovet av transportmedel som eventuellt drivs på fossilt bränsle.