Minskat intag av värktabletter via rehab

aleris_minskavarktabletter_ram214_144

Aleris Rehab är miljöcertifierade sedan 2004 och jobbar ständigt med förbättringar.

Under 2016 startade vi ett projekt som fortfarande pågår; att ta reda på om rehabiliteringen för patienter som går i artrosprogrammet ger någon effekt på miljön. Artrosprogrammet består av fyra teoritillfällen, sex veckors träning och en uppföljning efter tre månader.

Vi gav ett frågeformulär till patienterna i början och slutet av programperioden. Den ena frågan handlade om hur många värktabletter de tog i veckan och den andra om antalet gånger de åker ett transportmedel när de egentligen hade kunnat gå eller cykla (på grund av deras besvär).

Hittills har sju grupper med totalt 64 patienter deltagit i projektet. Resultatet visade en minskning av värktabletter med 19 procent och en minskning av transporter med 43 procent. 76 procent av deltagarna tycker att det är Bra eller Mycket bra att Aleris Rehab har ett aktivt miljöarbete.

Via information och träning kan vi påvisa att detta har en positiv effekt på miljön. Minskat intag av mediciner ger minskade utsläpp i vår natur. Ökad fysisk aktivitet och funktion minskar behovet av transportmedel som eventuellt drivs på fossilt bränsle.

870 röster

Kommentera

 1. Maria Hägglund

  Viktigt då det både berör miljö och människans välmående :-)

  Svara på kommentar

 2. Marianne Björk

  Mycket bra patient- och miljönytta!

  Svara på kommentar

 3. Peter Lindberg

  Något som man kanske inte tänker på är att det verksamma ämnet i läkemedlet följer med ut i avloppsvattnet som sedan påverkar våra vattenlevande organismer. Detta i sin tur påverkar hela ekosystemet, inklusive oss själva. Därför är det jättebra att kunna minska intaget av mediciner, vilket vi hjälper patienterna med.

  Svara på kommentar

 4. eva Rise

  Viktigt med patient- och miljönytta

  Svara på kommentar

 5. Lotta Roos

  Jättebra projekt!

  Svara på kommentar

 6. Magnus Palm

  Bra för patienten och bra för miljön! Lovvärt initiativ och spännande att följa.

  Svara på kommentar

 7. Mildred Ehnstedt

  Vilken bra ”kombo”! Patient och Miljö tillsammans!

  Svara på kommentar

 8. Anneli Wickström

  Patient- och miljönytta = Hållbarhet

  Svara på kommentar

 9. Lotta Roos

  Toppen bra!

  Svara på kommentar

 10. Sofie

  Mer miljöarbete behövs!

  Svara på kommentar

 11. Maria

  Otroligt viktigt med miljötänk- framförallt att större företag tar ansvar och värnar om miljön! :)

  Svara på kommentar

 12. Sofie

  .

  Svara på kommentar

 13. Voula Karamouzi Siegel

  Bra både för människan och miljön!

  Svara på kommentar

 14. Martha Castellanos

  Ja, det är angelägen att våra patienter minskar på intag av tabletter så det är bra för såväl individ som miljö.

  Svara på kommentar

 15. Sibylle Westerling

  KANON!!!!

  Svara på kommentar