TioHundra har minskat matsvinnet med en tredjedel

MATAVFALL miljöpriset Tiohundra
Under en period på åtta månader, från mars till november 2014, har TioHundra minskat matsvinnet med 19 ton. Inom vård- och omsorgsboenden är minskningen 30 procent och på Norrtälje sjukhus 22 procent. Det långsiktiga målet är att TioHundra ska minska matsvinnet med 60 procent.

Bakgrunden är att personalen på äldreboendet Birgittagården i Rimbo uppmärksammade att man varje vecka slängde cirka 90 kilo mat. På Birgittagården påbörjades ett förändringsarbete som under 2012 resulterade i att Birgittagården halverade sitt matsvinn. Arbetet har sedan succesivt utvecklats. Under 2013 involverades Norrtälje sjukhus och 2014 måltidsenheten och samtliga vård- och omsorgsboenden.

TioHundra arbetar systematiskt med att minska matsvinnet inom organisationen: det finns tydliga mål, matavfallet vägs regelbundet och resultatet av arbetet återkopplas till berörda chefer och medarbetare. Matsvinn är en komplex fråga där många faktorer påverkar resultatet. Två framgångsfaktorer i arbetet har varit ett tätt samarbete över organisationsgränser samt att tillämpa en helhetssyn på måltiden: mötet, rummet, produkten, styrsystemet samt stämningen. Det handlar till exempel om att beställa rätt mängd mat, utveckla maten som serveras samt att satsa på faktorer som dukning, servering och det sociala sammanhanget.