Nytänkande miljömål för hållbar konst

kulturen
Människan i centrum är ledord i arbetet med konsten på våra sjukhus. Det innebär att konsten inte bara ska bidra till en mänsklig dimension i den kliniska vårdmiljön utan även medverka till en hållbar miljö. Därför har kulturförvaltningen satt upp tydliga och miljöcertifierade mål för arbetet med konstnärliga gestaltningar inom ramen för landstingets satsning på hälso- och sjukvården.
Genom att följa upp miljömålen och löpande stötta konstnärerna i arbetet med konstnärliga gestaltningar kan vi konstatera att Nya Karolinska Solna blir länets första sjukhus med genomgående miljöprövad konst. Detsamma gäller för alla kommande ny- och ombyggnationer av akut- och närsjukhusen i länet.

Kulturförvaltningens miljökrav har lett till att konstnärer har utvecklat sitt arbetssätt ur miljöhänseende, både vad gäller materialval och arbetsmetoder. Detsamma gäller för olika underleverantörer. I kraven ingår att göra miljövänliga materialval och att hantera miljöfarliga ämnen på ett korrekt sätt. Kemikalier i landstingets utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier får inte användas.

Rent konkret kan det exempelvis handla om att byta ut terpentin mot miljövänligare alternativ och att välja bort vissa metaller för att undvika avfettningsmedel och farliga moment vid avslipning av ytor. Med tanke på att SLL är landets största beställare av offentlig konst blir summan av varje enskild åtgärd märkbar, i arbetet för en gemensam hållbar livsmiljö.

- Fler konstnärer väljer idag vattenbaserad oljefärg av hälso- och miljöskäl
- Kadmiumfärger används inte
- Penslar slängs istället för att tvättas i vatten
- Skulptörer väljer bort legeringar med farliga metaller i gjutningar och väljer gjuterier med miljövänligare metoder
- Träslag väljs också mer hållbarhetsaspekter i fokus, exotiska träslag välj bort till förmån för närproducerade
- För att säkerställa miljömålen och miljökraven så måste alla konstkonsulter som arbetar i projekten gå SLLs miljöutbildning