Ökad biologisk mångfald som en given del i rehabiliteringsprocessen

thumbnail_Nomineringsbild blommande pallkragar


Neurologiska rehabiliteringskliniken, Stiftelsen Stora Sköndal

Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal har integrerat Stiftelsen Stora Sköndals övergripande miljömål ”ökad biologisk mångfald” som en given del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Till följd av förändringar i miljön har många insekters naturliga livsmiljöer försvunnit. Kliniken har genom nya arbetssätt försökt bidra till en chans för insekter att bosätta sig och söka skydd samt finna föda, samtidigt som det integrerats i rehabiliteringsprocessen för klinikens patienter. Studier visar att naturbaserade behandlingar har en positiv påverkan på rehabiliteringen.

Kliniken har fokus på att patienter ska få möjlighet att träna funktioner och förmågor för att återfå så stor självständighet och bra livskvalitet som möjligt. Tillsammans med arbetsterapeut genomförs bedömningar om vilka funktioner och förmågor som behöver tränas och utifrån det ges förslag på olika aktiviteter, exempelvis i läderverkstad, keramikverkstad eller trädgård. I klinikens rehabträdgård finns aktiviteter som gynnar både patienter och insekter. Genom att bygga insektshotell, vildbihotell och fågelholkar har patienterna övat balansen vid plockandet av växtmaterial i naturen, tränat kognitiva förmågor genom att läsa arbetsbeskrivningar för att sätta samman materialet samt tränat finmotoriken vid själva byggandet. Pallkragar har anpassats för att skapa förutsättningar för rullstolsburna att delta i trädgårdarbetet. Trädgårdsgrupp finns både vinter och sommar.

Metoden har varit oerhört uppskattad av patienterna oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. För många patienter har den även givit ett större mervärde av rehabiliteringen. Under 2019 har ca 550 patienter haft möjligheten att nyttja trädgården och av dessa har många valt att delta i rehabiliteringen som tillhandahålls i där. Medarbetare uppger att det blir ett naturligt sätt att se patienters behov vid bedömning och träning. De uppskattar även trädgården i andra moment med patienter och ser att den bidrar till en mer positiv arbetsmiljö.