”Ordning och reda på klorhexidinspritflaskor”

ordningochreda
Sedan Maria Albinzon miljöombud på Endoskopimottagning Internmedicin Södersjukhuset AB intog uppdraget som miljöombud märkte hon att kassationen av klorhexidinspritflaskor skulle bli en av hennes utmaningar för 2013 som ingick i ”minska slöseri” miljömål för hela Internmedicin. Sedan hon började arbeta hos dem hade hon noterat att kassationen av klorhexidinspritflaskorna blev större mest på grund av att flaskorna saknade märkning. Men hon saknade en utgångssiffra, alltså antal mängden de kasserade. Så under 2013 började hon samla in alla omärkta flaskor som skulle kasseras och hällde resterande innehållet i en dunk för att mäta i liter innehållet och ha en utgångssiffra. Tack vare hennes täta mätningar upptäckte hon svinnet av nästan 10 liters klorhexidinsprit under hela 2013. Hennes ursprungliga mål var att minska kassationen av kemikalien men tack vare hennes mätningar har hon nu en utgångssiffra som kommer att hjälpa henne att följa upp aktiviteten under 2014. Detta har gett endoskopimottagingen ett tillfälle att tydliggöra rutinen kring kemikaliens användning och så klart att förebygga svinnet. Tack vare hennes initiativ och grönt tänkande går klorhexidinsspritflaskorna till rätt användning numera.
Under 2014 lyckades Maria Albinzon sänka svinnet till 1,2 liter.